Társadalmi szerepvállalás

A DUOCOR Ipari Bt. nemcsak a piaci környezet alakulására reagál folyamatosan, hanem azt a közösséget, környezetet is támogatja, gyarapítja, amelyben dolgozik.
Ennek megfelelően a vállalat üzletvitelét és tevékenységét a tiszta piaci verseny és a társadalmi felelősségvállalás alapelve jellemzi.

 

Környezetvédelem

 

A gyártás során csak környezetbarát technológiák és anyagok kerülnek alkalmazásra, felhasználásra.

 

Munkatársakkal kapcsolatos felelősség

 

A vállalkozás nagy hangsúlyt fektet az egészséges, biztonságos és emberközpontú munkafeltételek és munkakörnyezet biztosítására.
Támogatja azokat a munkatársakat, akik karrierjük építése érdekében a napi munkavégzés mellett szeretnék tudásukat, kompetenciájukat fejleszteni.
Széles skálán mozgó szociális juttatásokkal nyújt segítséget az arra rászorulóknak.
A vállalkozás fontosnak tartja az öngondoskodást, ezért cafeteria keretein belül lehetőséget ad az önkéntes pénztári (egészség, nyugdíj) megtakarításokra.
Az egészség és az életminőség megőrzését célzóan támogatja a munkatársak sportolását.

Hátrányos helyzetű emberek, csoportok segítése

 

A munkaerő piaci helyzetüket tekintve hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának elősegítése ill. munkavállalásuk megkönnyítése érdekében az DUOCOR Bt. megfogalmazta az Esélyegyenlőségi tervét, amelyben a kitűzött célok eléréséhez szükséges feladatokat az esélyegyenlőségi munkatárs koordinálja, felügyeli.

 

Támogatások

 

A vállalkozás több sport tevékenységet (futball, sakk, kézilabda) folytató egyesületet támogat, ezzel is jelezve elkötelezettségét az egészséges életmód mellett.
Átérezve a társadalmi felelősségét, az DUOCOR Bt. tartós támogatási szerződést kötött egy, fogyatékos gyermekek tanítását, nevelését magára vállaló alapítvánnyal.
A Makó Fejlődéséért Közalapítvány támogatásával kívánja az DUOCOR Bt. elősegíteni, hogy az a település, ahol a vállalkozás működik és ahol a munkatársai jelentős része él, folyamatosan fejlődjön.
A jövő szakmunkás-nemzedékének oktatását és annak minél magasabb színvonalát kiemelten fontosnak tartja az DUOCOR Bt., ezért alapító tagja a „Galamb József, a Tehetséges Diákokért” Közhasznú Társaságnak.

 

Fenntarthatóság

A DUOCOR Bt. számára kiemelten fontos a környezetvédelmi tudatosság; a környezeti erőforrásainkkal való optimális gazdálkodás; a jelenlegi erőforrások és értékek fenntartása, illetve fejlesztése.

Ennek érdekében kollégáink részt vettek egy oktatáson, ahol megismerhették: miként vegyék ezeket a szempontokat figyelembe már a termékeink tervezésekor; és természetesen az egész gyártásunk folyamán.

Felismerve Földünk egyre kritikusabb állapotát, a klímaváltozást, az erőforrások szűkülését, ezeket az irányelveket még tudatosabban fogjuk a DUOCOR termékeknél alkalmazni.

.